Tag Archives: โควิด-19

ฟ้าทะลายโจรช่วยต้านโควิด-19 จริงหรือไม่ สูงวัยควรรู้ !!

ฟ้าทะลายโจรช่วยต้านโควิด-19 จริงหรือไม่ สูงวัยควรรู้ !!              ด้วยสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ว่าเราจะมีความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้หลายคนพยายามหาวิธีดูแลและป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นกลุ่มเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การกักตัวเองอยู่บ้าน นอกจากนั้น หลายคนยังหายาสมุนไพรหลายชนิดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน หรือต้านไวรัส อย่างเช่น “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งทราบกันดีว่ามีคุณสมบัติมีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ต้านการอักเสบ และต้านไวรัสได้ โดยเฉพาะไวรัสในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ มีการนำฟ้าทะลายโจรมาใช้กับโรคไข้หวัดใหญ่จนทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น สรรพคุณ ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่มีรสขม ใช้ใบในการรับประทาน มีสรรพคุณในการรักษาอาการไข้ ไอ ท้องเสีย มาเป็นเวลานานแล้ว ต่อมาค้นพบสารสำคัญในใบ คือ AG ซึ่งมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้ ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสีย อีกทั้งยังช่วยรักษาอาการไอ เจ็บคอ ป้องกันและบรรเทาหวัด มีฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ   ฟ้าทะลายโจรรให้ผลในการป้องกันการเป็นหวัดเท่ากับร้อยละ 33 นอกจากนี้สาร diterpene ในฟ้าทะลายโจรยังมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส การวิจัยในหลอดทดลอง พบฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดนก (H9N1 และ H5N1) และไวรัสไข้หวัดใหญ่ (H1N1) สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยในผู้ใหญ่ […]

การดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงการระบาดของโรค โควิด-19

การดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงการระบาดของโรค โควิด-19               จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดในระลอก 3 ผู้สูงอายุยังคงมีความเสี่ยงต่อโควิด-19 มากกว่าวัยอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ระบุว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แม้ว่าสุขภาพโดยรวมของคนๆ นั้นจะแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็ตาม ยิ่งผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ปอด ตับ ไต ฯลฯ ยิ่งเสี่ยงมากยิ่งขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อสังเกตว่าอาจมาจากระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ต่ำลงตามวัยนั่นเอง                เราจะมีวิธีดูแลผู้สูงอายุไม่ให้ติดเชื้อในช่วงนี้ได้อย่างไร ลองปฏิบัติตามคำแนะนำจาก หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) […]

เตรียมรับมือให้ห่างไกล COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เตรียมรับมือให้ห่างไกล-COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

วิธีดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ห่างไกล COVID-19 เคล็ด(ไม่)ลับที่ลูกหลานควรรู้               โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือเจ้า COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ มาตรการต่าง ๆ ถูกนำออกมาใช้เพื่อให้พวกเราพ้นจากการรับเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าหากได้รับเชื้อเข้าไปจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป วันนี้เราจึงมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ลูกหลานควรรู้ และนำไปปฏิบัติเพื่อดูแลและป้องกันตัวเอง รวมถึงคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากเจ้าไวรัสไวร้ายนี้ ทำไมผู้ป่วยเบาหวานถึงมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป?               นั่นก็เพราะ เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้จะมีผลต่อภูมิคุ้มกัน ทำให้ผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันที่ลดลง และเป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ง่าย ผู้ป่วยเบาหวานถ้าไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ จะส่งผลให้ร่างกายรับเชื้อได้ง่าย และเมื่อผู้ป่วยเบาหวานได้รับเชื้อแล้วจะแสดงอาการที่รุนแรงว่าคนทั่วไป ทั้งนี้เพราะโคโรนาไวรัสนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั่นเอง วิธีรับมือกับ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ลูกหลานควรทำ หมั่นชวนท่านออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายของผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันที่ดีและแข็งแรง ย้ำให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะจะส่งผลดีต่อภูมิคุ้มกัน หมั่นตรวจและดูแล รวมถึงควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เสมอ หมั่นพาไปชั่งน้ำหนักตัวเพื่อสังเกตอาการทุกวัน เพราะหากทานอาหารปกติ แต่น้ำหนักตัวลด ก็เป็นไปได้ที่ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้น ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำให้เพียงพอ เพราะน้ำมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด กักตุนอาหารประเภทน้ำตาลไว้ที่บ้าน เผื่อในกรณีน้ำตาลตก หรือระดับน้ำตาลในเลือดน้อยจะได้รักษาได้ทันท่วงที ควรตรวจสอบปริมาณยารักษาโรคเบาหวานของผู้ป่วยว่ามีจำนวนเพียงพอในช่วงกักตัว COVID-19 นี้หรือไม่ วิธีดูแลและป้องกันผู้ป่วยเบาหวานให้ห่างไกลจาก COVID-19                วิธีดูแลนี้เป็นวิธีเดียวกับที่ทั่วโลกรณรงค์ให้ทุกคนควรปฏิบัติ ดังนั้น ทั้งคนดูแลและคนป่วยควรร่วมมือกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ขยันล้างมือเป็นประจำสม่ำเสมอ และตลอดเวลาที่สัมผัสสิ่งของหรือบุคคล ละเว้นการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า อวัยวะที่ง่ายต่อการรับเชื้อทางตรงอย่าง […]

COVID-19 อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ

COVID-19 อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ                COVID-19 คือ เชื้อ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่และกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในตอนนี้ โดยผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เพราะงั้นเรามาทำความรู้จักกับไวรัสตัวใหม่นี้ และเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันตัวเองและผู้สูงวัยในบ้านให้รอดพ้นจากการติดเชื้อกันเลย COVID-19 เกิดขึ้นได้อย่างไร?                ไวรัสโคโรน่า เป็นเชื้อที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในสัตว์หลายชนิด รวมถึงในคนด้วย ถือเป็นเชื้อประจำถิ่นที่ก่อโรคได้ แต่จะมีความรุนแรงต่ำ โดยเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ทั่วไปในคน จะทำให้เกิดโรคไข้หวัดธรรมดาที่สามารถหายได้เองภายใน 3-5 วัน                แต่เชื้อ COVID-19 นี้ เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่าในสัตว์ แล้วเกิดการติดเชื้อข้ามมาสู่คน ทำให้เกิดอาการในระบบทางเดินหายใจที่มีความรุนแรงมากกว่าการเป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วไป                โดยเชื้อตัวนี้มีแหล่งกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เป็นการติดเชื้อมาจากสัตว์ แล้วเกิดการติดเชื้อจากคนสู่คนและแพร่ระบาดไปทั่วโลกในที่สุด เมื่อติดเชื้อ COVID-19 จะมีอาการอย่างไรบ้าง?                อาการหลัก ๆ คือ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย ปวดศีรษะ และปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบรุนแรงและไม่รุนแรง ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของผู้ที่ติดเชื้อ […]