เตรียมรับมือให้ห่างไกล COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เตรียมรับมือให้ห่างไกล-COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

วิธีดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ห่างไกล COVID-19 เคล็ด(ไม่)ลับที่ลูกหลานควรรู้

              โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือเจ้า COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ มาตรการต่าง ๆ ถูกนำออกมาใช้เพื่อให้พวกเราพ้นจากการรับเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าหากได้รับเชื้อเข้าไปจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป วันนี้เราจึงมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ลูกหลานควรรู้ และนำไปปฏิบัติเพื่อดูแลและป้องกันตัวเอง รวมถึงคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากเจ้าไวรัสไวร้ายนี้

ทำไมผู้ป่วยเบาหวานถึงมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป?

              นั่นก็เพราะ เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้จะมีผลต่อภูมิคุ้มกัน ทำให้ผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันที่ลดลง และเป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ง่าย ผู้ป่วยเบาหวานถ้าไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ จะส่งผลให้ร่างกายรับเชื้อได้ง่าย และเมื่อผู้ป่วยเบาหวานได้รับเชื้อแล้วจะแสดงอาการที่รุนแรงว่าคนทั่วไป ทั้งนี้เพราะโคโรนาไวรัสนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั่นเอง

วิธีรับมือกับ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ลูกหลานควรทำ

 1. หมั่นชวนท่านออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายของผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันที่ดีและแข็งแรง
 2. ย้ำให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะจะส่งผลดีต่อภูมิคุ้มกัน
 3. หมั่นตรวจและดูแล รวมถึงควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เสมอ
 4. หมั่นพาไปชั่งน้ำหนักตัวเพื่อสังเกตอาการทุกวัน เพราะหากทานอาหารปกติ แต่น้ำหนักตัวลด ก็เป็นไปได้ที่ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้น
 5. ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำให้เพียงพอ เพราะน้ำมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด
 6. กักตุนอาหารประเภทน้ำตาลไว้ที่บ้าน เผื่อในกรณีน้ำตาลตก หรือระดับน้ำตาลในเลือดน้อยจะได้รักษาได้ทันท่วงที
 7. ควรตรวจสอบปริมาณยารักษาโรคเบาหวานของผู้ป่วยว่ามีจำนวนเพียงพอในช่วงกักตัว COVID-19 นี้หรือไม่

วิธีดูแลและป้องกันผู้ป่วยเบาหวานให้ห่างไกลจาก COVID-19

               วิธีดูแลนี้เป็นวิธีเดียวกับที่ทั่วโลกรณรงค์ให้ทุกคนควรปฏิบัติ ดังนั้น ทั้งคนดูแลและคนป่วยควรร่วมมือกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 1. ขยันล้างมือเป็นประจำสม่ำเสมอ และตลอดเวลาที่สัมผัสสิ่งของหรือบุคคล
 2. ละเว้นการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า อวัยวะที่ง่ายต่อการรับเชื้อทางตรงอย่าง ตา จมูก และปาก
 3. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อวัตถุที่สัมผัสอยู่เสมอทั้งภายในบ้าน และนอกบ้าน
 4. ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้ง หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน
 5. พึงระลึกไว้อยู่เสมอหากมีอาการจามหรือไอ ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือปิดปากปิดจมูก เพราะหากมีเชื้อ เชื้ออาจติดมือและแพร่กระจายไปติดตามวัตถุหรือคนอื่นได้เมื่อสัมผัส
 6. ในช่วงกักตัว COVID-19 ควรงดไปในสถานที่แออัดและมีผู้คนพลุกพล่านโดดเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ
 7. เว้นระยะห่างในการติดต่อสนทนากับผู้อื่น รวมไปถึงหลีกเลี่ยงกันสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 8. ระมัดระวังไม่ให้เกิดแผล โดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้า ทั้งนี้เพราะแผลในผู้ป่วยเบาหวานมักจะหายช้ากว่าคนปกติ การมีแผลจะเพิ่มโอกาสที่จะรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้เพิ่มขึ้น

              สุดท้ายนี้ COVID-19 จะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย ถ้าทุกคนหมั่นดูแล ใส่ใจ และเอาใจใส่ การป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่กลายเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ทุกคนพึงปฏิบัติ และสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและสังคม จะว่าไปในช่วงกักตัว COVID-19 ก็มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย วิกฤตที่เกิดเราทุกคนสามารถพลิกมันให้กลายเป็นโอกาสได้ โอกาสที่ให้เราได้กลับมาใกล้ชิดและดูแลผู้สูงอายุในบ้าน ภาพการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากลับมาอีกครั้ง ความสุขที่คุณสร้างได้โดยไม่ต้องขวนขวาย และเมื่อคุณมีจิตใจที่แข็งแกร่ง ความรับผิดชอบที่พึงตระหนักและปฏิบัติอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเบาหวานหรือ COVID-19 ก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้แน่นอน