Tag Archives: โคโรน่า ไวรัส

COVID-19 อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ

COVID-19 อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ                COVID-19 คือ เชื้อ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่และกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในตอนนี้ โดยผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เพราะงั้นเรามาทำความรู้จักกับไวรัสตัวใหม่นี้ และเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันตัวเองและผู้สูงวัยในบ้านให้รอดพ้นจากการติดเชื้อกันเลย COVID-19 เกิดขึ้นได้อย่างไร?                ไวรัสโคโรน่า เป็นเชื้อที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในสัตว์หลายชนิด รวมถึงในคนด้วย ถือเป็นเชื้อประจำถิ่นที่ก่อโรคได้ แต่จะมีความรุนแรงต่ำ โดยเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ทั่วไปในคน จะทำให้เกิดโรคไข้หวัดธรรมดาที่สามารถหายได้เองภายใน 3-5 วัน                แต่เชื้อ COVID-19 นี้ เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่าในสัตว์ แล้วเกิดการติดเชื้อข้ามมาสู่คน ทำให้เกิดอาการในระบบทางเดินหายใจที่มีความรุนแรงมากกว่าการเป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วไป                โดยเชื้อตัวนี้มีแหล่งกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เป็นการติดเชื้อมาจากสัตว์ แล้วเกิดการติดเชื้อจากคนสู่คนและแพร่ระบาดไปทั่วโลกในที่สุด เมื่อติดเชื้อ COVID-19 จะมีอาการอย่างไรบ้าง?                อาการหลัก ๆ คือ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย ปวดศีรษะ และปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบรุนแรงและไม่รุนแรง ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของผู้ที่ติดเชื้อ […]