Tag Archives: เบาหวาน

เตรียมรับมือให้ห่างไกล COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เตรียมรับมือให้ห่างไกล-COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

วิธีดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ห่างไกล COVID-19 เคล็ด(ไม่)ลับที่ลูกหลานควรรู้               โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือเจ้า COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ มาตรการต่าง ๆ ถูกนำออกมาใช้เพื่อให้พวกเราพ้นจากการรับเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าหากได้รับเชื้อเข้าไปจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป วันนี้เราจึงมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ลูกหลานควรรู้ และนำไปปฏิบัติเพื่อดูแลและป้องกันตัวเอง รวมถึงคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากเจ้าไวรัสไวร้ายนี้ ทำไมผู้ป่วยเบาหวานถึงมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป?               นั่นก็เพราะ เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้จะมีผลต่อภูมิคุ้มกัน ทำให้ผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันที่ลดลง และเป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ง่าย ผู้ป่วยเบาหวานถ้าไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ จะส่งผลให้ร่างกายรับเชื้อได้ง่าย และเมื่อผู้ป่วยเบาหวานได้รับเชื้อแล้วจะแสดงอาการที่รุนแรงว่าคนทั่วไป ทั้งนี้เพราะโคโรนาไวรัสนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั่นเอง วิธีรับมือกับ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ลูกหลานควรทำ หมั่นชวนท่านออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายของผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันที่ดีและแข็งแรง ย้ำให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะจะส่งผลดีต่อภูมิคุ้มกัน หมั่นตรวจและดูแล รวมถึงควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เสมอ หมั่นพาไปชั่งน้ำหนักตัวเพื่อสังเกตอาการทุกวัน เพราะหากทานอาหารปกติ แต่น้ำหนักตัวลด ก็เป็นไปได้ที่ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้น ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำให้เพียงพอ เพราะน้ำมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด กักตุนอาหารประเภทน้ำตาลไว้ที่บ้าน เผื่อในกรณีน้ำตาลตก หรือระดับน้ำตาลในเลือดน้อยจะได้รักษาได้ทันท่วงที ควรตรวจสอบปริมาณยารักษาโรคเบาหวานของผู้ป่วยว่ามีจำนวนเพียงพอในช่วงกักตัว COVID-19 นี้หรือไม่ วิธีดูแลและป้องกันผู้ป่วยเบาหวานให้ห่างไกลจาก COVID-19                วิธีดูแลนี้เป็นวิธีเดียวกับที่ทั่วโลกรณรงค์ให้ทุกคนควรปฏิบัติ ดังนั้น ทั้งคนดูแลและคนป่วยควรร่วมมือกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ขยันล้างมือเป็นประจำสม่ำเสมอ และตลอดเวลาที่สัมผัสสิ่งของหรือบุคคล ละเว้นการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า อวัยวะที่ง่ายต่อการรับเชื้อทางตรงอย่าง […]