เกี่ยวกับเรา

GenGrand ร้านขายของขวัญและของใช้เพื่อผู้สูงอายุ ที่ GenGrand เราเชื่อว่าผู้สูงอายุสามารถสามารถใช้ชีวิตอย่างสนุกและมีความสุขได้หากมีตัวช่วยให้ที่ดีและเหมาะสม GenGrand จึงเลือกสรรสินค้าที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพทั่วโลกมาแนะนำให้กับคนไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างสนุก และมีกิจกรรมร่วมกับลูกหลานและเพื่อนฝูงได้

GenGrand อยากเห็นทุกครอบครัวที่มีผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ทั้งในบ้านและนอกบ้าน

GenGrand อยากเห็นผู้สูงอายุทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วด้วยตัวช่วยที่เหมาะสม และออกมาสนุกนอกบ้านได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

“GenGrand, Smart Aging, Happing Living”